• &#8220Un autèntic viatge a la indústria&nbspde&nbsp1900 a&nbsptravés&nbspdel&nbspcontingut d'aquest museu&#8221
  • &#8220Un autèntic viatge a la indústria&nbspde&nbsp1900 a&nbsptravés&nbspdel&nbspcontingut d'aquest museu&#8221
  • &#8220Un autèntic viatge a la indústria&nbspde&nbsp1900 a&nbsptravés&nbspdel&nbspcontingut d'aquest museu&#8221
  • &#8220Un autèntic viatge a la indústria&nbspde&nbsp1900 a&nbsptravés&nbspdel&nbspcontingut d'aquest museu&#8221

 

 

 L'Ajuntament de València, amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València, ha rehabilitat l'antic molí de Serra per a convertir-lo en el Museu de l'Arròs de la Ciutat de València. L'objectiu de l'actuació ha estat recuperar per a la memòria col·lectiva el procés d'industrialització de l'arròs, el cultiu del qual està arrelat a les marjals de la Ciutat. 

Gràcies a l'excel·lent treball de restauració de la maquinària, ha estat possible recuperar tot el procés per tal que el visitant comprenga el seu funcionament i el  puga comparar amb el de les instal·lacions modernes.

 

  • Segueix
  • visitants